รู้จัก IPT

IPT บริษัท อินไซท์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี

ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ ติดตั้งและประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า แรกเริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่มีเป้าหมายเดียวกัน จัดตั้งเป็นบริษัทเล็กๆ ในปี พ.ศ 2553 ให้บริการประกอบตตู้ตามความต้องการของลูกค้า และขยายกิจการจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท อินไซท์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ใน ปี พ.ศ.2558 จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรามีความชำนาญด้านระบบควบคุมไฟฟ้า การออกแบบ การติดตั้งและการประกอบตู้ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในอาเซียนงานด้านไฟฟ้าและระบบออโตเมชั่นพร้อมแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ

พันธกิจของเรา

เป็นผู้นำในด้านงานระบบไฟฟ้ารวมถึงการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าธุรกิจของเราจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุความเป็น เลิศทางธุรกิจด้วยระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นที่ดีที่สุดความน่าเชื่อถือและบริการสร้างระบบระบบไฟฟ้าไปพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร